Wijkcoaches

Vanuit Wenters zorg hebben wij de beschikking over ervaren wijkcoaches wie klakkeloos kunnen aansluiten binnen elke gemeente om tijdelijk de wijkteams te ontlasten.
Men kan hierbij denken aan lange wachtlijsten die opgepakt moeten worden of natuurlijk bij uitval of ziekte van medewerkers binnen de wijkteams.